Хистологично изледване

Хистологично изледване

Биопсията е начин за добиване на тъканна проба, т.е. на множество клетки, така както са в организма, за хистологичното изследване без да е направена операцията (в случая конизация). Диагностична биопсия се прави след анормален ПАП тест.На базата на резултатите от ПАП теста, може да се определи дали и колко силно са променени клетките. За да се изследва колко дълбоко в тъканта са се разпространили променените (атипичните) клетки, се прави биопсия, т.е. взима се малко парченце от тъканта в областта на шийката на матката. Това се прави обикновено когато резултата от ПАП теста е III или III D и продължително време не се променя. При резултат IV A е препоръчително биопсията да се направи възможно най-скоро. На база на резултатите от хистологичното изследване може да се направи заключение колко дълбоко в тъканта са се разпространили атипичните клетки и да се прецени колко голям е риска, атипичните клетки да се развиват и в бъдеще и евентуално да дегенерират. Биопсията (в този случай) е сравнително малка интервенция, при която с помощта на колпоскоп, който осигурява по-добра видимост, целенасочено се взима тъкан за изследване. Обикновено се извършва амбулантно. Според резултатите от хистологичното изследване се определя стадия на цервикална интраепителна неоплазия (ЦИН, engl: cervical intraepithelial neoplasia, CIN), наречена още дисплазия. Този стадий показва, колко напреднали са атипичните промени на клетките. Хистологично изследване има и след конизация или друга операция, при която има съмнение за туморни клетки. Изрязаният конус, съответно тъкан, се дават на патолози, които правят хистлогичното изследване. Разликата между цитология и хистология е следната: При цитологията се изследват самостоятелни клетки, докато хистологията позволява изследване на тъкани, т.е. на множество клетки, така както са в организма. Поради тази причина хистологията дава по-точни резултати, защото може да разгледа поведението на клетките от дадено образование в контекста на тъканта, в която то се намира.