Нормално раждане

Нормално раждане

Нормалното раждане е естествен процес на преминаване на плода през родилните пътища на майката. Основните движещи сили са маточните контракции. Нормалното раждане преминава се състои от няколко периода, по време на които под влияние на маточните контракции се получава разширение на маточната шийка у жената, след което плода се ражда. Продължителността на раждането е индивидуална при всяка жена, но за първораждащи тя е средно 10-12 часа, а за жени, които са раждали – 7-9 часа. Основните белези за започване на раждането са два: спукване на околоплодния мехур и изтичане на околоплодни води и поява на регулярни маточни контракции с интервал 5 до 15 минути. Тези контракции се различават от т. нар. подготвителни контракции на Braxton-Hicks, които не са през точно определен интервал, не са болезнени и могат да се появят дни и дори седмици преди да настъпи самото раждане. Двата признака на започване на раждането могат да се появят или заедно, или самостоятелно. И в двата случая бременната трябва да потърси лекарска помощ и по преценка на Акушер-гинеколога да постъпи в родилното заведение за наблюдение.